تهران-خیابان جمهوری-بعد از تقاطع سعدی-بعد از سینما حافظ-کوچه ممتاز-مجتمع یاس-بلوک C-واحد 24-طبقه چهارمقیمت : تماس بگیرید

دو طرفه 2*3 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - زاویه 120 درجه - چراغ دیواری - ابعاد میلی متر 40*70*86 -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

دو طرفه لوله ای 2 وات روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL 202-2 - ابعاد میلی متر 92*40*26 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

یک طرفه لوله ای 1 وات روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز محدب - کد RL 202-1-M - ابعاد میلی متر 84*40*60 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

یک طرفه 3 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - زاویه 120 درجه - چراغ دیواری - ابعاد میلی متر 40*65*70 - لنز دار -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

یک طرفه 3 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - زاویه 45 درجه - چراغ دیواری - ابعاد میلی متر 40*65*70 -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

یک طرفه 1 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز محدب - کد RL201-1 - ابعاد میلی متر 68*60*30 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

دو طرفه 2 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز محدب - کد RL201-2 - ابعاد میلی متر 68*60*30 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ پارکتی 1 وات گرد توکار

رسام - چراغ چشمی - لنز دار - کد RL 503 - ابعاد سانتیمتر 2*2*2.5 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ راه پله 5 وات سری SABALAN

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ پارکتی 1 وات گرد توکار

رسام - چراغ چشمی - لنز دار - کد RL 502 - ابعاد سانتیمتر 2.5*2.5*2.5 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ راه پله 3 وات سری NEPAL/BAIKAL

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چهار طرفه 90 درجه 4 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL203-4 - ابعاد میلی متر 80*80*30 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چهار طرفه طرفه 4 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز محدب - کد RL 205-4-M - ابعاد میلی متر 78*78*32 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چهار طرفه 90 لوله کوتاه درجه 4 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت - کد RL204-4-1 - ابعاد میلی متر 110*110*39 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چهار طرفه طرفه 4 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت - کد RL205-4 - ابعاد میلی متر112*112*40 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چهار طرفه لوله بلند 4 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL204-4-M - ابعاد میلی متر 123*123*39 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

دو طرفه لوله بلند 2 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL204-2 - ابعاد میلی متر 123*68*32 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

سه طرفه لوله بلند 3 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL204-3-M - ابعاد میلی متر 129*129*39 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

یک طرفه لوله بلند 1 وات گرد روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL204-1-M - ابعاد میلی متر 110*110*39 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

دو طرفه 90 درجه 2 وات مربع روکار

رسام - چراغ دکوراتیو - لنز تخت-لنز محدب - کد RL203-2-M - ابعاد میلی متر 79*79*31 - شار نوری 120 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ راه پله 8 وات سری APARAT

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری HERMES

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری ARIEL


قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری CALLISTO

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری RING

آفتابی-مهتابی-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:طوسی آنادایز

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری PLUTON-DION-AMITIS

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری NEPTON

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری PLAZZA

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری JASPER

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری APOLON

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری JUPITER

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ راه پله 3 وات سری ALVAND

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری AFROUZ

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری OBERON

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ راه پله سری ALPE

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:طوسی آنادایز

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری AMETRINE

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ دکوراتیو سری DANIOS-IMPERIAL-MARS-METIS-

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی