تهران-خیابان جمهوری-بعد از تقاطع سعدی-بعد از سینما حافظ-کوچه ممتاز-مجتمع یاس-بلوک C-واحد 24-طبقه چهارمقیمت : تماس بگیرید

وال واشر 6 وات/35 سانتیمتر

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.44 KG - ابعاد سانتیمتر 35*4*5.5 - شار نوری 720 لومن - طول 35 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 6 وات / 20 سانتیمتر

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.3 KG - ابعاد سانتیمتر 20*4*5.5 - شار نوری 720 لومن - طول 20 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 9 وات/50 سانتیمتر

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.65 KG - ابعاد سانتیمتر 50*4*5.5 - شار نوری 1080 لومن - طول 50 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 12 وات/50 سانتیمتر

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.7 KG - ابعاد سانتیمتر 50*4*5.5 - شار نوری 1440 لومن - طول 50 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 4 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.23 KG - ابعاد سانتیمتر 15*4*5.5 - شار نوری 480 لومن - طول 15 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 9 وات /25 سانتیمتر

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.37 KG - ابعاد سانتیمتر 28*4*5.5 - شار نوری 1080 لومن - طول 25 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 36 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 1.27 KG - ابعاد سانتیمتر 100*4*5.5 - شار نوری 4320 لومن - طول 100 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 10 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.46 KG - ابعاد سانتیمتر 35*4*5.5 - شار نوری 1200 لومن - طول 35 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 3 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.23 KG - ابعاد سانتیمتر 15*4*5.5 - شار نوری 360 لومن - طول 15 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 12وات /100 سانتیمتر

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 1.24 KG - ابعاد سانتیمتر 100*4*5.5 - شار نوری 2160 لومن - طول 100 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 2 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.16 KG - ابعاد سانتیمتر 9.5*4*5.5 - شار نوری 240 لومن - طول 9 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 18 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 0.975 KG - ابعاد سانتیمتر 75*4*5.5 - شار نوری 2160 لومن - طول 75 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 24 وات

صبا ترانس - چراغ نما-چراغ خطی روکار - زاویه لنز 90 الی 5 درجه - وزن 1.25 KG - ابعاد سانتیمتر 100*4*5.5 - شار نوری 2880 لومن - طول 100 سانتیمتر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر 6 وات /25 سانتیمتر

جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-قرمز-آبی-سبز-بنفش-مولتی کالر RGB-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 3 وات صبا ترانس

صبا ترانس - چراغ نما - زاویه لنز 15 درجه -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 10 وات صبا ترانس

صبا ترانس - چراغ نما - زاویه لنز 15 درجه -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 5 وات زرین سیمای البرز

زرین سیمای البرز - لنز شیشه ای - پروژکتور نما - شار نوری 500 لومن - وزن 118 G -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 10 وات سری LANDA

آفتابی-مهتابی-انبه ای-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 5 وات وارداتی

لنز شیشه ای - پروژکتور نما - پرتاب نور 6 متر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 10 وات زرین سیمای البرز

زرین سیمای البرز - لنز شیشه ای - پروژکتور نما - شار نوری 1000 لومن - وزن 446 G -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

جت لایت 10 وات وارداتی

لنز شیشه ای - پروژکتور نما - پرتاب نور 12 متر -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-انبه ای-

قیمت : تماس بگیرید

چراغ چمنی 5 وات سری DELPHI

آفتابی-مهتابی-انبه ای-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ چمنی سری TETA

آفتابی-مهتابی-انبه ای-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ چمنی سری DELTA

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ چمنی 5 وات با نیزه چمنی سری DELPHI

آفتابی-مهتابی-انبه ای-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

چراغ چمنی 5 وات سری DELPHI لنزدار

آفتابی-مهتابی-انبه ای-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر سری NOVA

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:طوسی آنادایز

قیمت : تماس بگیرید

وال واشر سری POLUR

آفتابی-مهتابی-طبیعی-انبه ای-مولتی کالر RGB-رنگ بدنه:طوسی آنادایز