تهران-خیابان جمهوری-بعد از تقاطع سعدی-بعد از سینما حافظ-کوچه ممتاز-مجتمع یاس-بلوک C-واحد 24-طبقه چهارمقیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 18 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع توکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - رویه مات - قطر برش 11-6 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 20*120*120 - شار نوری 2160 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 48 وات FULL LIGHT گرد روکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - زاویه 160 درجه - رویه مات - شار نوری 5760 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل 60 در 60 سانتیمتر سقفی 60 وات مربع توکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقف کاذب - رویه مات - قطر برش 57.5*57.5 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 40*595*595 - شار نوری 72000 لومن - وزن 1370 G -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:60
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 6 وات گرد روکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقفی - رویه مات - شار نوری 720 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 12 وات گرد روکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقفی - رویه مات - شار نوری 1440 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 24 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع توکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - رویه مات - قطر برش 16-6 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 25*170*170 - شار نوری 2880 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 36 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع توکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - رویه مات - قطر برش 21-6 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 25*220*220 - شار نوری 4320 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل 60 در 60 سانتیمتر سقفی 80 وات مربع توکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقف کاذب - رویه مات - قطر برش 57.5*57.5 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 40*595*595 - شار نوری 9600 لومن - وزن 1610 G -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 24 وات FULL LIGHT گرد روکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - زاویه 160 درجه - رویه مات - شار نوری 2880 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 12 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع توکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - رویه مات - قطر برش 9-6 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 20*100*100 - شار نوری 1440 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل 60 در 60 سانتیمتر سقفی 100 وات مربع توکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقف کاذب - رویه مات - قطر برش 57.5*57.5 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 40*595*595 - شار نوری 12000 لومن - وزن 1722 G -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 24 وات گرد روکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقفی - رویه مات - شار نوری 2880 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 36 وات FULL LIGHT گرد روکار

زرین سیمای البرز - چراغ توکار آرک - زاویه 160 درجه - رویه مات - شار نوری 4320 لومن -
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 18 وات گرد روکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقفی - رویه مات - شار نوری 2160 لومن -
جنس بدنه:بدنه آلومینیوم
آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ ریلی 50 وات استوانه روکار

پرتاب نور 12 متر - چراغ ریلی - چراغ سقفی -
آفتابی-مهتابی-

قیمت : تماس بگیرید

چراغ ریلی 30 وات استوانه روکار

ایران مهر - پرتاب نور 6 متر - چراغ ریلی - چراغ سقفی -

قیمت : تماس بگیرید

چراغ ریلی 30 وات استوانه روکار

زرین سیمای البرز - چراغ ریلی - چراغ سقفی - ابعاد میلی متر 130*170*145 - شار نوری 3000 لومن - وزن 268 G -
آفتابی-مهتابی-طبیعی-توان/وات/مصرف:30
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ سقفی 40 وات گرد توکار

زرین سیمای البرز - ضد خیرگی - چراغ سقف کاذب - چراغ توکار آرک - قطر برش20 سانتیمتر - ابعاد میلی متر 70*220 - شار نوری 4000 لومن - وزن 716 G -
آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:40
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 36 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT گرد توکار زرین سیمای البرز

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 12 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT گرد توکار زرین سیمای البرز

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

لاینر سقف کاذب توکار مربع 60X60 سانتیمتر عرض 3.5 سانتیمتر سری MICRO

طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

چراغ ریلی 30 وات سری ATLAS

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
توان/وات/مصرف:30
توان/وات/مصرف:20
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی فکی متحرک سری PANORAMA

طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 24 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT گرد توکار زرین سیمای البرز

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 48 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع روکار

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل توکار سقفی مربع سری LUXIA

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:20

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی فکی متحرک سری LOGAN

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
توان/وات/مصرف:30
توان/وات/مصرف:20

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری QUARTZ

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:30
توان/وات/مصرف:20
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی گرد توکار سری NARA

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
توان/وات/مصرف:30
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری LOTUS

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:20

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری RONIX

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی فکی متحرک سری GALAXY

طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری PLATIN

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی گرد توکار سری RAYAN

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری DIACO

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی آویز سری ALMAS

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:60
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی فکی متحرک سری ARAMIS

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:20

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری BATIS

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

پنل توکار سقفی مربع سری AESON

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چراغ ریلی استوانه سری TUS

آفتابی-مهتابی-توان/وات/مصرف:30

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی فکی متحرک سری MAYA

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری LUMIA

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:20

قیمت : تماس بگیرید

پنل توکار سقفی مربع سری CASPIAN

آفتابی-مهتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

پنل گرد روکار سقفی FULL LIGHT گرد سری KAZBEK

رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

چراغ ریلی 7 وات مینی استوانه بازودار تلسکوپی سری ROTANO

آفتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 36 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع روکار

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی سری SALIX

آفتابی-مهتابی-توان/وات/مصرف:30
توان/وات/مصرف:20
توان/وات/مصرف:40

قیمت : تماس بگیرید

چراغ توکار سقفی فکی متحرک سری MEGAN

آفتابی-طبیعی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
رنگ بدنه:رنگ بدنه مشکی

قیمت : تماس بگیرید

پنل روکار سقفی مربع سری KABRU

رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 18 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT گرد توکار زرین سیمای البرز

آفتابی-مهتابی-کشور سازنده:ساخت ایران

قیمت : تماس بگیرید

پنل سقفی 24 وات سایز فنر متغیر FULL LIGHT مربع روکار

آفتابی-مهتابی-رنگ بدنه:رنگ بدنه سفید
کشور سازنده:ساخت ایران