همکاری با پروژه های ساختمانی و دکوراسیون داخلی

نورپردازی پروژه های ساختمانی - دکوراسیون داخلی

مجموعه لایت نور مفتخر است که مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت های ساختمانی جهت تامین اقلام نورپردازی است. تامین عمده و تحت شرایط زمانی و مالی خاص همواره دغدغه اجرای پروژه های ساختمانی و دکوراسیون داخلی است .
از این رو لایت نور توانسته با ارتباط با تامین کنندگان اصلی و تکیه بر تجربه همکاری ها موفق با اجرای پروژه ها، تامین کننده مورد اعتماد و موفق پروژه های ساختمانی و دکوراسیون باشد.


در واقع تامین اقلام نوری در مراحل مختلف اجرای ساختمان تا پایان اجرا و نمای ساختمان و فضای بیرونی آن و دکوراسیون داخلی مسکونی،تجاری و خاص یکی از مهمترین رویکردهای لایت نور است که توانسته تعداد بالای تجربه های همکاری را با پروژه های ساختمانی و پیمانکاران و شرکت های اجرایی به اشتراک بگذارد.
ارائه خدمات تامین، فروش، مشاوره و طراحی نورپردازی ساختمانی تلاش لایت نور برای پوشش گسترده بر حوزه نورپردازی ساختمان،دکوراسیون و ... است.


نورپردازی پروژه های ساختمانی - دکوراسیون داخلی فضای بیرونی
نورپردازی پروژه های ساختمانی - دکوراسیون داخلی نمای ساختمان
نورپردازی پروژه های ساختمانی - دکوراسیون داخلی فضای داخل